zpětGeometrie a křoví
s Terezií Unzeitigovou

Geometrie a křoví. Zeď a barevná skvrna. Civilizace a příroda. Kde se rozdvojují a kde se zase setkávají? V jakém vztahu jsou dnes, v době antropocénu a klimatické krize?

Budeme to pozorovat, ohledávat, zakoušet a mluvit o tom: jako jedinci i jako skupina. Vezmeme si na pomoc papír, pastel, pigment, vodu, olej, křídu: budeme zkoušet a hledat, jak vyjádřit vztahy mezi materiály pomocí materiálů, textur, stop, jejich kombinací.

Půjdeme do města a do lesa a do všeho mezi tím: hodně chození, hodně koukání, pohybu prostorem a ohmatávání očima: možná půjdeme potokem. Možná si v něm namočíme štětec, abychom namalovali slepičí kurník vytesaný do skály. Architekturu korun stromů. Ruderální společenstva trav rostoucích mezi pražci nebo společenství štamgastů v úštěcké nádražce. Co je víc příroda, skalní město, nebo zbořený pivovar?

Workshop bude zaměřený výtvarně s důrazem na kresbu, malbu, grafický projev, ale bereme vás i pokud chcete spíš fotit, točit, psát – nebo vás na něj táhne zájem o téma. Berem vás i pokud žijete s tím, že „neumím kreslit“. Berem vás i pokud máte absolvovanou AVU.

Nebudeme se učit žádný skill ani techniku, kompozici, perspektivu ani stavbu čehokoli. Přesto se pravděpodobně něco naučíme – od sebe navzájem a od prostoru, ve kterém se potkáme.O Terezii

Terezie Unzeitigová (*1992) vystudovala ilustraci a grafiku na FDU a animaci na UMPRUM. Věnuje se ilustraci a animovanému filmu s přesahy do anidocu. Jejími oblíbenými tématy jsou město a jeho různě se prolínající vrstvy, periferie, městská divočina, železnice, Východní Evropa, krajina, víra a feminismus. Má ráda sběr volně rostoucích plodů, nouzové kolonie a vandry. Je spoluorganizátorkou grafického plenéru Listy z Gasthausu v zaniklé obci Skoky u Žlutic.https://vimeo.com/terezie
https://www.instagram.com/terezie_un/ https://vltava.rozhlas.cz/puvodne-byl-vtip-nakonec-se-ustrednim-tematem-mezinarodniho-festivalu-ilustrace-8582068