zpětHlas, pohyb, pozornost
s Lucií Páchovou


Kde vzniká impuls pro hlas a kde pro pohyb? Co když se impulsy zamění, propojí či splynou v jeden? Jak se hlas a pohyb mohou navzájem podporovat? Jak propojit hlas a pohyb pozorností, a jak můžeme využívat rozdvojenou pozornost? Skrze různá cvičení, improvizaci, individuální i kolektivní výzkum a vzájemnou zpětnou vazbu budeme poznávat souvislosti mezi pohybovým a hlasovým vyjádřením a hledat, co pro nás mohou znamenat.Co budeme zkoumat:

- Aktivizace dechu jako zdroje energie pro pohyb  pro hlas

- Propojování hlasu a pohybu v individuální, párové i skupinové improvizaci

- Rytmus jako opora kde hledat rytmus v těle

- Cvičení na rozvíjení důvěry, naslouchání a podpory

- Hlas a zvuk, prozkoumávání vokálních technik

- Impuls a rozpoznávání jeho povahy, rozvíjení impulsu, variace

- Prostor jako rezonátor, tělo jako rezonátor

- Cvičení na rozvíjení pozornosti poslouchání celým tělem, smyslové vnímání

- Seznámení se s přístupy deep listening, viewpoints a s řízenou improvizací a kompozicí

- Rozdvojená pozornost k sobě / k ostatním

- Spontánní tvorba, tanec, zpěv, uvolnění, meditace


Jakékoliv předchozí zkušenosti s pohybem či hlasem nejsou třeba. Workshop je otevřen komukoliv a bude přizpůsoben výchozímu nastavení a úrovni skupiny.


O Lucii:Myslím, že hlas a pohyb k sobě jednoduše patří hlas se má hýbat a tělo zpívat. Zpěv stejně jako pohyb je naším bezprostředním zdrojem, nástrojem vztahování se k okolí, komunikace, uvolnění.  Vokální techniky a písně různých národů se nejraději učím na cestě v pohybu  a přímo od lidí. Studovala jsem hudbu na hudebních akademiích v Brně, v Rotterdamu, v Oslo a v Praze, prošla řadou hlasových a improvizačních workshopů, ale nejvíc jsem se naučila od žen z kmenů v Indii, Kongu, Tanzánii nebo Ugandě. Inspirace ze setkání otiskávám do vlastní hudby, zejména s kvintetem Talaqpo. V návaznosti na téma improvizace, kterou posledních osm let zkoumám v rámci doktorátu, mě zajímá, jak se dá pěstovat schopnost poslouchat a naslouchat.“

www.luciepachova.com

www.youtube.com/watch?v=PL-faw8I5ac