zpětDřevo: materiál stále živý
s Lukášem Bursíkem


Je jen málo materiálů které, působí na naše smysly s takovou intenzitou jako právě dřevo.

Oproti materiálům jež vznikly v období vývoje lidské vynalézavosti, je tu dřevo s námi od úplného začátku. Možná právě proto je tak silně vryto pod kůží většiny z nás. Pryskyřice čpící z čerstvě poražené borovice, vůně hoblin, ba dokonce trouchnivějící vlhký strop na chalupě v nás vždy vyvolá nějaký pocit, či vzpomínku.

Dřevo můžeme vnímat z pohledu racionálního, chceme-li užitkového, nebo toho empirického. V dřevo-dílně nám půjde o obě tyto perspektivy a je na vás jakou cestou se vydáte.

V první fázi se budeme snažit prožít všechny jeho mechanické, fyzikální i empirické vlastnosti. Materiál budeme podrobovat výzvám s cílem pochopit jak se chová a co dokáže. Díky snahám dřevo dovést do jeho mezních stavů si vyzkoušíme kromě standardních technik opracování i ty invazivnější ba dokonce destruktivní.

Jako u každého materiálu je potřeba při jeho zpracovávání jít naproti jeho chování, nikoliv s ním bojovat a tvořit z něj něco co mu není přirozené.  Jeho domnělé chyby brát jako základ na kterém můžeme stavět. Právě na jeho nežádoucích vlastnostech mezi spotřebiteli se budeme snažit založit váši tvorbu ať už bude hmatatelná více, či méně. Dřevo je živý materiál a nepřetržitě reaguje na vnější vlivy až do chvíle jeho rozpadu.O Lukášovi:

Přestože mě v současnosti živí architektura, během studií jsem pracoval jako truhlář v Ateliéru Paletky, abych si vynahradil manuální práci, která mi při studiu scházela. Skvělé na tom bylo, že jsem dělal na věcech všech měřítek a to od začátku do konce, tedy od první skicy po finálni montáž na místě. Zálibu ve dřevě jsem umocnil právě v Paletkách, kde jsem měl možnost opracovávat nepřeberné množství exotických druhů dreva. Do dnes jsem se práce se dřevem nevzdal a  do paletek občasně docházim jako lektor tamních workshopů.

Když jsem měl pocit, že už mě v tomto oboru nic nepřekvapí, odjel jsem na rok do restaurátorské dílny v Lisabonu, kde mě vyvedli z omylu. Tam jsem si hrál z dřevinami, které by s přehledem nahradily všechny barvy duhy. 

Právě zkušenost s chovánim různě tvrdých a barevných dřevin a lásku k nim bych chtěl předat dale.